Kamenárstvo VEKAM je zárukou dlhoročnej kvality, odborných služieb a profesionálneho prístupu k zákazníkovi. Našim zákazníkom ponúkame interiérové a exteriérové riešenia spracovania kameňa podľa ich špecifických požiadaviek. Kamenárstvo VEKAM je spojením najnovších technológií spolu so skúsenosťami a tradíciou.


Nová technológia pre kamenársku výrobu

Hlavným cieľom projektu bolo zvýšenie konkurencieschopnosti a trvalo udržateľného rozvoja spoločnosti VEKAM, s.r.o. zavedením inovatívnej technológie pre kamenársku výrobu. Konkrétne sa jednalo o CNC obrábacie centrum 4-osé vrátane potrebného príslušenstva pre obrábanie prírodného a umelého kameňa.
viac…


Inovácia procesu obrábania prírodného a umelého kameňa

28.11.2016
Súťažné podklady VEKAM: Formát PDF
JEDNOTNÝ EURÓPSKY DOKUMENT – FORMULÁR v.1.00: Formát PDF